Nyhet Sektoranalys: Health Care

RAYTELLIGENCE’S SENSORSYSTEM EAZENSETM MÖJLIGGÖR BERÖRINGSFRI ÖVERVAKNING AV VITALPARAMETRAR INOM VÅRDEN

Medicinteknikbolaget Raytelligence erbjuder radartekniklösningar som gör att medarbetare
i sjukvården kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens på distans. Raytelligences systemlösning har genererat stort intresse i sjukvården och bolaget står nu inför en omfattande global lansering och en fullt garanterad emission på ca 26 miljoner kronor. Det berättar bolagets vd Klas Arvidson.

Beskriv er affärsidé!

–Vi har utvecklat en plattform för övervakning av närvaro
och falldetektion samt vitalparametrar, det vill säga
andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på vår egenutvecklade radarteknologi. Den utgör basen för vår plattform, sensorsystemet EaZenseTM. Sensorn är den första av sitt slag som har kapacitet att hantera AI- algoritmer.

På vilket sätt kan ert system möjliggöra prediktion som undviker framtida lidande och dyra vårdkostnader?

–EaZenseTM samlar in data om patienten, vilket både möjliggör övervakning av vitalparametrar och gör att vårdpersonalen kan se tidiga tecken på exempelvis Parkinsons, hjärtrytmrubbningar eller demens. Det innebär att de kan sätta in insatser i rätt tid.

Vi förebygger lidande hos patienten och hjälper sjukvården att spara pengar.
Ett minskat besök per dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14–28 000 kr per månad. Därmed kan vi vara med och lösa den globala sjukvårdens stora utmaning, att få resurserna att räcka till, trots ökade kostnader.

”Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas.” Klas Arvidson

Klas Arvidson, VD Raytelligence

Vad fokuserar ni på i bolaget just nu?

–Vi har ansökt om en medicinteknisk certifiering klass 2 av vårt system. När den är klar, förmodligen under Q2 2021, lanserar
vi ytterligare funktionalitet i vår plattform. Vi är även delaktiga i ett Vinnovaprojekt. I samverkan med bland annat Chalmers ska vi utveckla en tillämpning av vårt system som gör det möjligt att överblicka en patients hälsostatus redan när ambulansen är på väg ut till exempelvis en olycksplats. Den globala potentialen i en sådan tillämpning är stor, inte minst i form av minskat lidande och minskade kostnader.

Hur har Coronapandemin påverkat efterfrågan på ert system?

–Efterfrågan har ökat, allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt. En styrka är att plattformen är mångsidig och kan användas i all form av sjukvård och omsorg, från hemtjänst till sjukhusvård. Vi noterar även ett ökat intresse från Kriminalvården.

Varför är Raytelligence ett intressant bolag att investera i?

–Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas. Vi har lagt vår tunga teknikutvecklingsfas bakom oss och bygger nu upp en global återförsäljarorganisation i såväl USA som Japan, Europa och Asien. Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård.

FAKTA: Raytelligence grundades 2015 i Halmstad och är ett innovations- och medicinteknikbolag som är specialiserade inom analys och utläsning av vitalparametrar och diverse rörelsemönster. Raytellingence är sedan 2018 noterade på Stockholmsbörsens SME-lista. Bolagets aktie handlas på Nordic SME, kortnamn RAYTL

DIGITAL PRESENTATION AV EAZENSE: https://vimeo.com/458555147

För investor relations besök: investor.raytelligence.com

Friskrivning från ansvar: Denna intervju är information från Talks Studios kund med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera