Nyhet sektoranalys: Fastigheter

NIVIKA FASTIGHETER SIKTAR PÅ BÖRSNOTERING OCH ATT BLI SMÅLANDS LEDANDE FASTIGHETSBOLAG

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter i Jönköping, Värnamo och Växjö, tre småländska orter med en expansiv utveckling och en stabil hyresmarknad. Nivika Fastigheter har på senare år expanderat i snabb takt. 2022 siktar bolaget på en börsnotering och senast 2024 är ambitionen att äga en fastighetsportfölj om minst 10 mdkr. Det berättar Nivika Fastigheters vd och grundare Niclas Bergman.

Beskriv kortfattat er affärsidé!

– Vi är ett Smålandsbaserat bolag som fokuserar på en stark lokal närvaro och marknadskännedom.
Vi utvecklar, förvaltar och förvärvar bostads- och industrifastigheter i Växjö, Jönköping och Värnamo. Bolaget grundades år 2000 och vi bygger för långsiktig förvaltning i egen regi. Vi har en offensiv tillväxtstrategi som i huvudsak förverkligas genom grön och energieffektiv nyproduktion. Vi är ett bolag med hållbarhet i fokus och stabila småländska ägare.

Ni producerar kostnadseffektiva bostäder för egen förvaltning. Hur kommer det sig?

–Vi satsar mycket på industriellt byggande i samverkan med lokala leverantörer. Tillsammans bygger vi energieffektivt och minskar klimatpåverkan genom hela produktionskedjan. Vi bygger många smålägenheter, genomgående med hög kvalitet,
men samtidigt med en hyresnivå som alla ska ha råd med. Valet att knyta samverkansallianser med lokala leverantörer och aktörer är en viktig del av vår strategi att skapa en stark närvaro på de orter där vi verkar.

Vad har ni på gång i bolaget framöver, hur ser er strategiska framtidsplan ut?

–Vi satsar på fortsatt expansion i såväl Värnamo som Jönköping och Växjö. Vår målsättning är att 2024 äga och förvalta en fastighetsportfölj om minst 10 miljarder kronor. Vi överväger även etablering på ytterligare i marknadsområdet i eller kring Småland med en gynnsam tillväxtpotential. Vi har nyligen tagit in ytterligare en delägare och har dessutom upprättat ett ramverk för grön finansiering och gett ut en grön obligation.

Berätta om några av era pågående projekt!

–Vi har precis skrivit avtal med Växjö Vipers, elitklubb i innebandy. Vi förvärvar arenan och en byggrätt
i stadsdelen Arenastaden. Där ska vi bygga en innebandyarena samt 160 smålägenheter för unga vuxna och studenter.

I en annan del av Växjö, i anslutning till Campus, ska vi bygga ytterligare 100 studentlägenheter. I Jönköping producerar vi just nu drygt 400 bostäder helt i trä, med planerad uthyrning Q1och Q2 2021.

”Vi har en offensiv tillväxtstrategi som i huvudsak förverkligas genom hållbar och energieffektiv nyproduktion” Niclas Bergman

Nivika Fastigheters vd och grundare Niclas Bergman.

Hur ser potentialen ut på den del av fastighetsmarknaden där ni är verksamma?

–Jönköping, Värnamo och Växjö är tillväxtorter
med en hög efterfrågan på hyreslägenheter. Bostadsfastigheter står i dagsläget för 40 procent av vår fastighetsportfölj, ambitionen är att öka den andelen till 60 procent. Utöver bostäder har vi
även en attraktiv markportfölj med markinnehav i ledande och växande industriområden i Jönköping, Värnamo och Växjö. Där utvecklar och producerar vi industrifastigheter i nära samarbete med framtida hyresgäster.

Ni planerar för en börsnotering av bolaget 2022. Vad är bakgrunden till det?

–Vår verksamhet har expanderat snabbt de senaste åren och en börsnotering är ett viktigt verktyg för
att förverkliga vår framtida expansionsplan. Nivika har idag en gedigen fastighetsportfölj att förvalta och förädla och en notering av bolaget underlättar dessutom tillgången till kapital. Vår ambition är att bolagets fastighetsportfölj ska öka till 10 miljarder kronor senast 2024.

Invest Talks

”Vår verksamhet har expanderat snabbt de senaste åren och en börsnotering är ett viktigt verktyg för att förverkliga vår framtida expansionsplan.” Niclas Bergman

FAKTA: Nivika Fastigheter är ett Värnamobaserat fastighetsbolag med ett 40-tal medarbetare Nivika äger och förvaltar fastigheter med såväl kommersiella lokaler som bostäder i Jönköping, Värnamo och Växjö. Fastighetsbeståndet omfattar ca 100 fastigheter med en area av 310 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ett fastighetsvärde på drygt 5 miljarder kronor inklusive pågående byggnationer av 400 hyresrätter.

Investor relations: nivika.se/investor-relations/index

Friskrivning från ansvar: Denna intervju är information från Talks Studios kund med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera