Nyhet

Börsen har återhämtat sig sedan börsfallet i våras, kan vi andas ut nu? Adam Kostyál Nasdaq ger oss ett bredare perspektiv på frågan och en inblick i vad pandemin kan ha fört med sig.

”DIGITALISERING OCH ANPASSNING ÄR NYCKELORDEN”

Under våren 2020 välte världens alla börser. Nu i höst har vi istället fått uppleva all time high i Sverige. Kan en andra våg av corona ge en ny slagsida? Nej, menar Adam Kostyál, European Head of Listings vid Nasdaq:

–Vi är fortsatt den mest aktiva börsen i världen. Börsen har redan diskonterat in en oförutsägbar framtid och det finns ett aktivt intresse att delta påmarknaden. Om det fortsätter som nu kommer vi ha ett starkt avslut på året och goda förutsättningar inför Q1, 2021. Men, vi är inte immuna. Trots rådande marknadsläge kan det självklart förändra sig.

Adam Kostyál, European Head of Listings vid Nasdaq foto : Rickard Kilström

Digitala skiftet här för att stanna

När nedstängningarna i samhället landade i knät hos bolagsledningarna blev den digitala omställningen affärskritisk. Många branscher har gynnats av det digitala skiftet vilket är en realitet som de inte heller ser någon anledning att ändra på.

–Digitalisering och anpassning är nyckelorden.
Vi ser många tech-bolag som anpassat sig och har en intressant affärsmodell som gynnar det rådande läget, till exempel sektorer som gaming, e-handel och digitala tjänster som Zoom.

Men många bolag har drabbats hårt och har det fortsatt tufft. Branscher som turism, transport, nöje och hotellnäring har inte lika lätt för att anpassa och ställa om sina affärsmodeller.

–Samtidigt ser vi hur industrin börjar komma igång. Det ska bli intressant att följa dessa närmare och se om utvecklingen står sig fast efter pandemin.

Noteringsklimatet under hösten

Hur har noteringsklimatet påverkats av coronapandemin? Och finns det ett uppdämt behov som återspeglar vårens avbrutna noteringsprocesser?

–Inför året hade vi en enormt stark lista på bolag att notera sig. Sedan kom pandemin. Hade inte den kommit hade det blivit stor aktivitet under våren. Men idag är intresset från marknaden åter starkt och bolagen står förberedda.

Flera branscher kan vara värt att hålla ett öga på, berättar Adam Kostyál. Health Care har fått ytterligare ökat fokus och det finns även många spännande bolag inom gaming-sektorn, som dessutom drar till sig internationellt intresse.

–Många bolag inom Clean Tech är också intressanta från investerarhåll. Att skapa ett bättre samhälle har ytterligare förstärkts efter omställningen av pandemin. Det finns ett starkt intresse internationellt att lista sig i Sverige och att använda Sveriges kapitalmarknad. Och det som sker här i Sverige är unikt, menar Adam Kostyál.

–Vi arbetar medvetet med att locka tyska bolag till Sverige. Gamigo och Implantica är exempel på bolag som har använt vår svenska marknad trots att de hade kunnat utnyttja sin egen. De såg oss helt enkelt som ett bättre alternativ.

Mångfald och diversifiering

Stiftelsen Allbright rapporterar att jämställdheten backar. Går denna utveckling att knyta an till pandemin?

–Den positiva utvecklingen bromsades av Covid-19 då fokus sattes på att säkerställa den dagliga verksamheten. Men vi jobbar aktivt med frågan genom att ge små- och mellanstora bolag både råd och verktyg.

Adam Kostyál menar att dialogen med aktörer som börs, investerare och bolag måste hållas levande. Den som har mångfald i ledningsgruppen är en attraktiv arbetsgivare och får också bättre syn på hur man ska driva sin affärsmodell. Han tror också att vi på andra sidan krisen kommer uppleva att pandemin har breddat perspektivet.

–Redan idag har frågan lyfts till en högre nivå med rörelser som Black Lives Matter. Jag ser det också som ett tydligt krav från unga, de söker arbetsplatser och företag som har en diversifierad profil och position. Utan mångfald blir det helt enkelt svårt att konkurrera i längden! 

Kommentera