Nyhet sektoranalys: Fastigheter

BRINOVA UTVECKLAR FRAMTIDENS LÖNSAMMA OCH HÖGKVALITATIVA HYRES- OCH SAMHÄLLSFASTIGHETER

Fastighetsbolaget Brinova utvecklar och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter i Skåne och Blekinge. Genom att fokusera på långsiktig förvaltning i egen regi, en effektiv projektutvecklingsverksamhet och att ta marknadsandelar i det expansiva samhällsfastighetssegmentet lägger Brinova grunden för fortsatt framgång. Det berättar bolagets vd Per Johansson.

Beskriv kortfattat er affärsidé!

–Brinova grundades 2015 på initiativ av bygg- och fastighetsentreprenörerna Erik Selin och Erik Paulsson. Vårt fokus är att producera, förvärva samt långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder och samhällsfastigheter i egen regi. Bolaget noterades på First North 2016 och bytte till Stockholmsbörsens A-lista 2018.

Vilka är era främsta framgångsfaktorer?

–På relativt kort tid, fem år, har vi lyckats skapa en gedigen referensbank med samhällsfastighetsprojekt. Vi har en unik kompetens på samhällsfastighetsområdet, vilket underlättar när vi initierar nya projekt i samverkan med kommuner. Vi tror på långsiktig lokal närvaro och engagemang. När vi visar att vi har långsiktiga ambitioner på en specifik ort får vi ofta förtroendet att bygga skolor, äldreboenden och andra viktiga samhällsfastigheter.

Vi har god förmåga att generera lönsam tillväxt genom egen projektutveckling på en geografiskt expansiv marknad i Skåne och Blekinge.

Per Johansson, vd Brinova

Projektutveckling är en viktig del av er verksamhet. Vad har ni på gång just nu inom projektutveckling?

–Vi har tagit fram ett lönsamt och effektivt sätt att utveckla och producera nya fastigheter utan att tumma på kvaliteten. Det ger hög lönsamhet i projekten och möjliggör samtidigt rimliga hyresnivåer. I samverkan med byggföretag har vi utvecklat ett antal bostadskoncept som kombinerar effektivitet och kvalitet. Allt vi bygger produceras för långsiktig egen förvaltning, vilket gör kvalitet oerhört viktigt.

Er förvaltningsidé baseras till stor del på lokal närvaro. Varför är det viktigt för er att finnas nära era hyresgäster?

–Det lokala engagemanget är utgångspunkten i allt vi gör, oavsett
om vi förvaltar fastigheter eller utveckla nya hyresbostäder och samhällsfastigheter. För att åstadkomma en genomgående lönsam och kvalitativ förvaltning och kunna etablera långsiktiga relationer med våra hyresgäster krävs en lokal närvaro, vilket vi satsar på fullt ut i form av en egen förvaltningsorganisation på varje ort.

Vad har ni på gång i bolaget framöver, hur ser er strategiska framtidsplan ut?

–Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Framöver ” fokuserar vi primärt på fortsatt projektutveckling och nyproduktion.

Vi fyller på vår projektportfölj ytterligare och ökar samtidigt genomförandehastigheten. Vi har ett uttalat fokus på nyproduktion av såväl samhällsfastigheter som hyresfastigheter. Vi planerar att behålla vårt nuvarande geografiska fokus eftersom utvecklingspotentialen är så stor i den region vi verkar.

Varför är Brinova ett intressant bolag att investera i?

–Om man vill investera i ett bolag som är framgångsrika på den växande samhällsfastighetsmarknaden och kontinuerligt vidareutvecklar en mångsidig portfölj av hyres- och samhällsfastigheter så är vi ett intressant alternativ. Vi har god förmåga att generera lönsam tillväxt genom egen projektutveckling på en geografiskt expansiv marknad i Skåne och Blekinge. Vår förvaltningsmodell och unika kompetens inom samhällsfastigheter ger oss goda tillväxtmöjligheter på ett område där potentialen är nästintill oändlig under de kommande åren.

FAKTA: Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget verkar. Fastighetsbeståndet om cirka 260 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 5,1 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Helsingborg. Brinovas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, kortnamn BRIN B.

För investor relations: brinova.se/investerare

Friskrivning från ansvar: Denna intervju är information från Talks Studios kund med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera