Nyhet

Nyemission: Midsummers unika solcellslösningar bidrar till att hantera den globala energiomställningen

Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Midsummer är ensamma i världen om att masstillverka tunnfilmssolceller utan kadmium. Efterfrågan på bolagets unika solcellslösningar är hög och Midsummer genomför även en emission i oktober och november. Det berättar bolagets vd Sven Lindström.

Berätta kort om er affärsidé!

−Vi utvecklar och tillverkar tunnfilmssolceller som kan integreras i byggnadsmaterial. Tidigare fokuserade vi i huvudsak på att sälja produktionsutrustning för solceller, men sedan 2019 är vår huvudinriktning egen produktion av tunnfilmsolcellerInstallation och användande ska vara enkelt och det ska dessutom se snyggt ut. Vår vision är att alla tak i framtiden ska integreras med solceller.

Hur kommer det sig att ni är ensamma i världen om att ha lyckats masstillverka tunna flexibla solceller utan kadmium?

 −När vi skapade vår teknologi utgick vi från den teknologi som används för tillverkning av CD- och DVD-skivor i kombination med vår gedigna erfarenhet av effektiv masstillverkning. Vi har en helt annan utgångspunkt i vår teknologi jämfört med övriga marknaden. Resultatet är extremt tunna och flexibla solceller som enkelt kan integreras i tak och andra byggnadsmaterial. 

 ”Vi befinner oss mitt i ett offensivt skede där vi investerar drygt 500 miljoner kronor på att etablera oss på den expansiva sydeuropeiska marknaden. ”

Sven Lindströn, VD Midsummer

Ni har nyligen startat ett italienskt dotterbolag, Midsummer Italia. Vad är bakgrunden till er satsning på den sydeuropeiska marknaden?

−De Sydeuropeiska länderna, däribland Spanien, Grekland och Italien, är i stort behov av att öka andelen förnyelsebar energi i sin energimix. Solenergi är dessutom en energiform som lämpar sig väl för deras klimat. Vi satsar på lokal tillverkning och planerar att etablera en fabrik i södra Italien med en toppkapacitet på 50MW solpaneler per år.Investeringen är en del av vår lansering i Sydeuropa, där efterfrågan på byggnadsintegrerade solceller är mycket hög. Satsningen i Sydeuropa är också anledningen till att vi genomför en emission i oktober och november.

Vilka faktorer bidrar till att er tillverkningsprocess har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler?

−Vi fokuserar på tunnfilmssolceller med ett betydligt tunnare ljusabsorberande skikt än traditionella kiselsolceller. Det faktum att vi enbart tillverkar tunnfilmssolceller innebär också att vi har en extremt låg materialåtgång jämfört med andra solcellstyper, som bland annat kräver aluminium och glas för att fungera optimalt. En jämförelse med traditionella kiselbaserade solpaneler producerade i Kina visar att Midsummers svensktillverkade solpaneler har ett nästan 10 gånger mindre koldioxidavtryck.

Varför är ert bolag intressant utifrån investeringsperspektiv?

−Den globala efterfrågan på grön energi kommer att öka lavinartat de kommande åren. Vi har en unik och beprövad teknologi som funnits på marknaden sedan 2011. Våra produkter är tekniskt avancerade men samtidigt estetiskt tilltalande, flexibla och enkla att installera. Vi befinner oss mitt i ett offensivt skede där vi investerar drygt 500 miljoner kronor på att etablera oss på den expansiva sydeuropeiska marknaden. 

Fakta: Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Midsummers unika teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller. Midsummer är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och genomför en emission med teckningsperiod mellan 21 oktober och 5 november 2020. 

Besök hemsidan för mer information om Midsummer.

Friskrivning från ansvar: Denna intervju är information från Talks Studios kund med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera