IR Talks Nyhet

Invest Talks med Gudmundur Palmason, CEO STRAX. ”Försäljningen av mobiltelefontillbehör i fysiska butiker kommer att minska till fördel för näthandeln”.

STRAX är ett globalt företag, som är specialiserat på mobiltillbehör. STRAX utvecklar och bygger upp varumärken genom en kundorienterad omnikanallösning. STRAX affärsmodell är uppdelad i två verksamheter som kompletterar varandra – Egna varumärken och Distribution. Ända sedan starten har STRAX varit bra på att snabbt anpassa verksamheten till externa förändringar. Tack vare detta har företaget bättre förutsättningar att klara av svåra tider än de flesta av sina konkurrenter.

STRAX har två komplette- rande verksamheter: egna varumärken och distribution via traditionella butiker och nätbutiker. STRAX erbjuder ett stort antal egna och licen sierade varumärken, såsom Xqisit, Urbanista, THOR, Clckr, Richmond & Finch, adidas, Bugatti, WeSC och Superdry.

− Vår affärsmodell, där vi distribuerar både egna och li- censierade varumärken i såväl fysiska butiker som online, är unik inom vår bransch. Vi är agila och har återigen visat prov på vår förmåga att snabbt anpassa oss när branschen och marknaden förändras. Det är tack vare vår kombinerade affärsmodell som vi lyckas överleva och nå framgång även i svåra tider som exempelvis under den pågående Corona- epidemin, säger Gudmundur Palmason, CEO för Strax.

En annan faktor som utmär- ker STRAX är att företaget har etablerade distributionskanaler i Europa, Nordamerika och Asien. Medan de flesta andra företag i branschen opererar på en relativt lokal nivå är STRAX en global aktör.

Att vi har funnits sedan 1995 är en bekräftelse på att vi är framgångsrika och kan växa under såväl goda som dåliga tider

FLEXIBEL OCH SMIDIG AFFÄRSMODELL
Att vi har funnits sedan 1995 är en bekräftelse på att vi är framgångsrika och kan växa under såväl goda som dåliga tider. Under årens lopp har vi gått från att vara en distributör med fokus på detaljhandel till att bli en hybridverksamhet med distribution av egna och licensierade varumärken i både fysiska och digitala kanaler. Vår flexibla och mångsidiga affärsmodell gör att vi snabbt kan anpassa oss till föränd- ringar på marknaden, såsom den nuvarande corona-situ- ationen, säger Gudmundur Palmason.

Självklart är vi inte immuna mot följdverkningarna av coronaviruset, men som tur är har vi under de senaste åren lanserat flera e-handelsinitiativ som i viss mån kompenserar för den snabba nedgången av försäljningen till traditionella detaljhandlare och därför gör oss mindre sårbara än många andra aktörer. De varumärken som tillkommer i vår pro- duktportfölj får tillgång till en stark plattform med flera distributionskanaler. Vi agerar också snabbt när det sker förändringar av efterfrågan i olika kundsegment, vilket vi nu återigen har visat genom att införa hälsa och friskvård i vårt produktsortiment som ett svar på de effekter Covid-19 haft på vår försäljning av mobil- tillbehör, säger Gudmundur Palmason.

Strax_G_PALMASONGudmundur Palmason, CEO på STRAX

STARK POSITION INOM TILLVÄXTOMRÅDET TRÅDLÖST LJUD
Han är övertygad om att coronapandemin kommer att få långvariga konsekvenser för branschen.

− Försäljningen av mobilte- lefontillbehör i fysiska butiker kommer att minska till fördel för näthandeln. Detta kommer få till följd att många fysiska butiker kommer att försvinna. Vi ser också en stark uppgång inom segmentet trådlöst ljud. Där har vi en stark posi-

tion genom Urbanista och vi kommer inom kort att lansera nya varumärken på nätet som säljs direkt till slutkund, säger Gudmundur Palmason.

Försäljningen av mobiltelefo- ner har planat ut och till och med minskat något under de senaste två åren. Trots detta har försäljningen av mobil- tillbehör ökat och kommer förmodligen fortsätta att öka framöver.

− En tydlig trend är att många kunder köper flera tillbehör till sina mobiltelefoner. Till exem- pel har många människor flera olika hörlurar och headsets för olika ändamål: ett för träning, ett för resor och ett med riktigt bra ljudkvalitet för musik. Många är också beredda att betala mer för hörlurar och fodral, säger Gudmundur Palmason.

FORTSÄTTER ATT KÖPA UPP NYA VARUMÄRKEN
Han tror att konsolideringen på distributionsmarknaden kommer fortsätta framöver och att det även kommer ske en viss konsolidering på varu- märkessidan. 2019 förvärvade STRAX fashiontech-varumär- ket Richmond & Finch och ambitionen är att aktivt utöka varumärkesportföljen genom nya förvärv. 2019 köpte STRAX även e-handelsbolaget Brand- vault, vilket ytterligare har förstärkt företagets närvaro på nätet.

page6image28148608

STRAX är ett av få bolag på Stockholmsbörsen som är medlem i Global Compact, ett FN-forum med fokus på social och miljömässig hållbarhet. Global Compact är världens största håll- barhetsinitiativ för företag. Ett övergripande mål för verksamheten är att skapa de rätta förutsättningarna för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål till 2030.

Text: Annika Wihlborg

Besök hemsidan för mer information om STRAX.

Aktiedata

Kortnamn: STRAX

Marknad: Stockholmsbörsen (Small Cap Stockholm)

Bransch: Teknik

* Friskrivning från ansvar: Denna artikel är information från Talks Studios kund med reservation för ev. tryck & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehål, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera