Börsnotering IR Talks Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

Inför planerad börsnotering: Prostatype Genomics unika testsystem revolutionerar behandlingsstrategin för prostatacancerpatienter

Prostatype är ett IR-baserat gentest som hjälper läkare att avgöra vilka prostatacancerpatienter som behöver behandlas. Testet, som utvecklats av en forskargrupp på Karolinska Institutet, har redan lanserats och har mötts av stort intresse från såväl prostatacancerpatienter som sjukvården. Prostatype noteras inom kort på Nasdaq First North Growth Market och förhandsintresset från aktiemarknaden är stort. 

Prostatype Genomics grundades 2007 och är resultatet av över tio års forskning på Karolinska Institutet.  Prostatype är en CE-märkt, externt validerad och marknadsklar produkt vars unika AI-system identifierar patientens genetiska fingeravtryck genom att via vävnadsprov mäta information från cancerstamcellens gener.

 Det faktum att vi har en lanseringsklar produkt i samband med noteringen skiljer oss från många andra medtechbolag, som befinner sig i betydligt tidigare utvecklingsfaser” Fredrik Persson

Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. P-score ger ett mått på hur aggressiv cancern är, vilket underlättar valet av optimal behandling för patienten. Det reducerar i sin tur risken för över- eller underbehandling. 

Test som kan förändra livsvillkoren för miljontals människor

–Prostatacancer skiljer sig från andra cancerformer eftersom den i allmänhet utvecklas väldigt långsamt. Överbehandling som leder till stora besvär för patienten är ett stort problem eftersom de mätverktyg som hittills varit tillgängliga inte har kunnat ge ett tillräckligt specifikt svar på hur aggressiv cancern är hos varje enskild patient. Prostatype Genomics gör det möjligt att på ett mer träffsäkert vis prognostisera prostatacancern och kategorisera den individuellq patientens tillstånd i olika risktyper, säger Fredrik Persson, vd på Prostatype Genomics.

Under 2019 tog Prostaype Genomics steget från utvecklingsbolag till ett bolag med fokus på försäljning och kommersialisering.

–Vi väljer att notera bolaget för att möjliggöra en accelererad tillväxt och fortsatt expansion. Det faktum att vi har en lanseringsklar produkt i samband med noteringen skiljer oss från många andra medtechbolag, som befinner sig i betydligt tidigare utvecklingsfaser. Med en så pass stark produkt i botten, som kan förändra livsvillkoren för miljontals människor, och som dessutom är skalbar och redo för marknadslansering, ser vi stor potential att växa i vårt segment, säger Fredrik Persson.

Stort kliniskt behov och lanseringsklar produkt

Utöver att minimera risken för felbehandling med besvärliga konsekvenser för patienten kan Prostatype Genomics även bidra till hälsoekonomiska fördelar genom att fördela sjukvårdens resurser till prostatacancerpatienter med störst behandlingsbehov. 

–Vi har nyligen rekryterat nya medarbetare med fokus på försäljning och marknadsföring på den europeiska marknaden. Vi har även börjat analysera marknaden i USA. På sikt är ambitionen att även ta oss an den stora asiatiska marknaden. Det är inte förvånande att aktiemarknadens intresse har varit stort inför vår kommande notering. Det kliniska behovet av vår produkt är stort, produkten är lanseringsklar och marknaden global, säger Fredrik Persson. 

FAKTA: Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Besök hemsidan för mer information om Prostatype Genomics

Friskrivning från ansvar: Denna artikel är information från Talks kund med reservation för ev. tryck & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehål, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera