Nyhet

”Ökad efterfrågan på Zaplox kontaktfria och beröringsfria gästupplevelse under Coronapandemin”

Företrädesemission: 18 juni till den 2 juli 2020. Zaplox är ett svenskt teknikbolag som utvecklar mobila gästupplevelser och nyckeltjänster till hotell och semesterboenden. Zaplox erbjuder en mobil gästresa med, kontaktlös in- och utcheckning, mobila rumsnycklar och till- hörande betaltjäns- ter. Zaplox mobila tjänster underlättar social distansering och minskar risken för smittspridning på hotell, vilket ökar […]

Företrädesemission: 18 juni till den 2 juli 2020.

Zaplox är ett svenskt teknikbolag som utvecklar mobila gästupplevelser och nyckeltjänster till hotell och semesterboenden. Zaplox erbjuder en mobil gästresa med, kontaktlös in- och utcheckning, mobila rumsnycklar och till- hörande betaltjäns- ter. Zaplox mobila tjänster underlättar social distansering och minskar risken för smittspridning på hotell, vilket ökar tryggheten för gäs- ten. Under Corona- pandemin har efter- frågan på företagets tjänster ökat.

Zaplox lösningar säljs i Europa och Nord-amerika med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox lösningar har varit i kom- mersiellt bruk sedan 2011
i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox partnernätverk represente- rar ca 7 miljoner hotellrum. Zaplox har ett tätt samarbete med sina partners, globala PMS- och låsleverantörer. Tillsammans med dem erbjuder de sina mobila lösningar till deras kunder.  Våra mobila tjänster erbjuder hotellen en möjlighet till effektiva in och utcheckningar. Via vår lösning kan de även distribuera mobila hotellrumsnycklar direkt till gästernas mobiltelefoner, säger Magnus Friberg, vd på Zaplox.

Mobilekey-DI-2

Zaplox lösningar sparar tid, minskar kostnader och ger hotellet en direkt kanal för kommunikation och merförsäljning. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa.

CORONAPANDEMIN EN KATALYSATOR FÖR HOTELLINDUSTRINS DIGITALISERING

– Intresset för våra lösningar har ökat markant under Coronapandemin, trots att den glo- bala hotellindustrin självklart påverkats hårt. Vår kontaktlösa och mobilbaserade gästresa innebär att hotellgästen inte behöver köa i lobbyn för att checka in eller ut. Det bidrar till en ökad bekvämlighet och trygghet i en tid när hygien och smittskydd står högt på agendan, säger Magnus Fri- berg.

Hotellbranschen har hittills inte tillhört föregångsbran- scherna vad gäller digitalise- ring. Enligt Magnus Friberg har Coronapandemin bidragit till att accelerera branschens digitaliseringsutveckling.

– Många hotellkedjor i såväl Europa som Nordamerika funderar nu på hur framti-
den kommer att se ut efter Coronapandemin och upple- ver krisen som ett bra tillfälle att implementera ny teknik. Gästernas krav på social distansering i form av kontaktfri in- och utcheckning och andra åtgärder som kan minimera smittspridning kommer sannolikt att finnas kvar även efter pandemin.

Intresset för våra lösningar har ökat markant under Coronapandemin, trots att den globala hotellindustrin självklart påverkats hårt

Många branschorganisationer förordar därför den typ av mobila lösningar som vi erbjuder, säger Magnus Friberg.

HAR NÅTT UT PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN

– Det är en förmån att arbeta med tekniska lösningar som berör så många människor.
Vi är stolta över att vi, ett litet svenskt innovationsbolag, har lyckats nå ut globalt med våra tjänster. Marknadspotentialen är fortsatt mycket hög, endast drygt 5 procent av världens hotellrum har i dagsläget en mobil incheckning och mobila nycklar. Vi är övertygade om att våra lösningar kommer

att hjälpa hotellindustrin att resa sig igen och erbjuda en modernare form av in och utcheckning och mobila nycklar för sina gäster efter Coronapandemin, säger Magnus Friberg.

Faktapage9image28124352

Zaplox grundades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Lund.  Zaplox genomför inom kort en företrädesemission om ca 19,9 MKR med teckningstid från den 18
juni till den 2 juli 2020. Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent varav 61 procent utgör teckningsåtaganden. Emissionsbeloppet avses bland annat användas till underhåll och optimering av företagets produkter, ökad intensifiering ochutökning av de globala partnerskapen samt öka de sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och USA.

Företrädesemission: 18 juni till den 2 juli 2020.

Besök hemsidan för mer information om Zaplox.

Kommentera