Nyhet

”Rådgivarna har kommit tillbaka och kickat igång igen”

Världen har förändrats under påverkan av pandemin och när länder öppnar upp kommer utfallet att påverka noteringsklimatet året ut. Det menar Niclas Holmberg, Noteringschef Sverige vid Nasdaq: Fram tills i år har vi haft 14 noteringar i Stockholm, fyra på huvudmarknaden och tio på tillväxtmarknaden First North. Om vi tittar på pipeline såg den stark […]

Världen har förändrats under påverkan av pandemin och när länder öppnar upp kommer utfallet att påverka noteringsklimatet året ut. Det menar Niclas Holmberg, Noteringschef Sverige vid Nasdaq:

  • Fram tills i år har vi haft 14 noteringar i Stockholm, fyra på huvudmarknaden och tio på tillväxtmarknaden First North. Om vi tittar på pipeline såg den stark ut, framförallt under Q2. Men en stor del av dessa har flyttats fram till hösten. Rådgivare avvaktar nu hur det allmänna börsklimatet utvecklar sig och hur företaget har påverkats av omständigheterna.

Niclas Holmberg ser tydliga skillnader mellan olika branscher och sektorer. Många bolag och branscher tagit finansiell skada. Men dataspelsbolagen är en bransch där man snarare kan se positiva effekter.

  • Det som är positivt är att rådgivarna har kommit tillbaka och kickat igång igen. Det finns en optimism inför hösten. Bolagen räknar med att köra igång maskineriet för att notera sig efter sommaren. Det är mycket glädjande att det finns behov av kapitalanskaffning i marknaden – det pekar på positiv aktivitet.

Niclas Holmberg vill gärna lyfta fram Nanoform som ett tydligt exempel. Bolaget som erbjuder nanoteknologi för läkemedelspartiklar gör en dubbelnotering på Nasdaq First North i både Helsingfors och i Stockholm, och har tagit in 80 miljoner EUR.

  • På Nasdaq har vi jobbat för att harmonisera regelverket, för att underlätta för dubbelnoteringar. Att Nanoform nu väljer att dubbelnotera sig är mycket glädjande.

Under de senaste åren har man haft flera clean tech-bolag som noterats. I pipeline för 2020 finns det fortsatt en hel del intressanta sådana bolag som söker sig till börsen.

  • Det är en trend vi ser och det är roligt att kunna lyfta att Sverige är duktiga i tech-branschen.

Intresset från utländska bolag har ökat under de senaste två åren. Framförallt från Tyskland, och branscher som gaming, clean tech och health care har varit särskilt pigga. Men pandemin har tillfälligt försvårat för utländska bolag och svenska rådgivare att träffas.

  • Det har varit svårare att göra saker under våren på grund av reserestriktionerna. Men vi hoppas att det kommer igång i samband med att dessa släpps. Vi är positiva och har en dialog med bolagen.

Det är aktieklimatet för börsen och börsnoteringar som lockar – liknande finns inte i övriga Europa. För svenska investerare innebär det möjlighet att investera även i utländska tillväxtbolag.

  • Nasdaq är den ledande börsen för tillväxtbolag och när investerare från övriga Europa vänder sina blickar mot Sverige är det bara positivt att vi ser flera tillväxtbolag på samma marknad.

Vilka trender ser vi då för andra halvåret och 2021?

  • Jag vill gärna lyfta fram bolag inom clean tech och andra ESG-vänliga bolag. Det finns ett stort intresse från både privata och institutionella investerare att bidra till att göra världen bättre. Och kanske framförallt inom miljöområdet.

Det som hänt är att de tidigare var finansierade av EU-organ eller myndigheter, t ex Energimyndigheten. Många bolag har också sin bas i universitetsmiljöer där allting började med en stark idé. Nu har flera lämnat det stadiet och kan börja tjäna pengar.

  • Trenden är hållbarhet. Ett gott exempel är etableringen av Greentech Village i Lund med Magnus Agerström i spetsen. Alla sådana initiativ är jättepositiva att lyfta, menar Niclas Holmberg.  

Den stora frågan som många nu ställer sig är om färre bolag kommer att söka sig till börsen om ekonomin rör sig mot recession.

  • Ingen vet vad som händer nu i Europa när gränserna öppnas, och alla förstår att det är en osäkerhetsfaktor att räkna med. Så det gäller att ha koll på om det blir en våg nummer två – smittspridningens utveckling kommer att påverka börsklimatet under resten av 2020, avslutar Niclas Holmberg.

Skribent: Eva Rydinger

Kommentera