Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

Invest Talks: NextCell närmar sig viktig milstolpe med banbrytande stamcellsterapi.

  • Detta år kommer att bli oerhört spännande. För vår huvudkandidat, ProTrans, kommer samtliga patienter i våra fas 2-studier ha genomgått kliniska prövningar redan före midsommar och i Q3 presenterar vi resultaten. Detta är den viktigaste milstolpen för NextCell hittills och vid positiva fas 2-data är vår avsikt att skicka in en ansökan om en större fas 3-studie mot slutet av året.

Stamcellsterapi behandlar autoimmuna sjukdomar

NextCell är ett svenskt bioteknikföretag med fokus på forskning och utveckling av banbrytande stamcellsterapier för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar som till exempel diabetes typ-1. Mathias Svahn berättar att dagens insulinbehandling endast reducerar symptomen – stamcellsterapi handlar istället om att faktiskt stoppa ett överaktivt immunförsvar.

  • Vi använder kroppens egen reparationsutrustning som behöver ett extra tillskott när den inte funkar. NextCell använder främst immunmodulerande stamceller från navelsträngsvävnad och unikt är den egenutvecklade selektionsalgoritmen som vi har tagit fram för att välja de bästa cellerna. Detta säkrar kvaliteten och effektiviteten på stamcellerna och produkten blir likadan varje gång. Vi har kommit längst beträffande diabetes typ-1 men ser även behandlingsmöjligheter för andra sjukdomar.

ProTrans i avslutande fas 2-studier

Just nu pågår avslutande fas 2-studier för ProTrans. Läkemedlet är under framtagning just för immunmodulerande behandling som normaliserar immunförsvaret och andra inflammatoriska tillstånd.

  • Vårt fokus är att ta ProTrans till marknaden för i första hand diabetes typ-1. ProTrans har visat en dosberoende effekt som förhindrar sjukdomsförloppet.

Det finns bara tre studier i Sverige med så kallade mesenkymala stamceller utvunna från navelsträngen och NextCell står för två av dem. Redan i fas 1 fanns signifikanta skillnader mellan låg och hög dos av ProTrans i de olika patientgrupperna.

  • Vi har lyckats hålla vår planering och budget och ser ingen risk för förseningar, vilket påverkat många andra studier under Covid-19. Vi har bara en patient och ett besök kvar. Jag är mycket stolt över att allt har gått enligt planerna.

I nästa steg ska effekten bevisas genom placebo-studier och parallellt förbereds fas 3-studier med sikte på att det ska leda till ett marknadsgodkännande.

  • Efter augusti vet vi resultatet, som kommer att kommuniceras i Q3. Så det är full fart framåt! Vi vill visa läkemedelsindustrin potentialen för diabetes och även för andra sjukdomar.

Mathias Svahn fortsätter:

  • Det är ett naturligt steg för oss att undersöka om vi i dessa tider kan hjälpa sjukvården och vi för därför diskussioner med flera sjukhus angående covid-19. Speciellt beträffande andra fasen kan vår cellterapi vara intressant där ett hyperaktivt immunförsvar kan förvärra sjukdomsförloppet.

Cellaviva – Nordens största stamcellsbank

Som parallell verksamhet driver NextCell även Cellaviva som är Nordens största stamcellsbank. Cellaviva erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller om det skulle uppstå framtida medicinska behov för barnet eller familjen.

  • Vår infrastruktur och expertis är byggd för att hantera både stamcellsbank och forskning. Och kunderna kan känna sig trygga med att stamcellerna är i säkert förvar hos oss. Vi brukar säga att vi har världens kallaste bankfack.  

Nyemissionen garanterar fortsatt utveckling

För att garantera fortsatt utveckling av NextCells kliniska prövningsprogram samt studierna av ProTrans genomför bolaget en nyemission 5–22 juni 2020 om totalt cirka 25,1 MSEK. Mathias Svahn bedömer att rörelsekapitalet efter nyemissionen är tillräckligt för att kunna följa affärsplanen under de kommande tolv månaderna.

  • Nyemissionen är fullt ut garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden och det är i år vi bevisar att behandlingen är effektiv på riktigt. Det blir en mycket spännande höst!

”Dagens insulinbehandling behandlar symptomen – stamcellsterapi handlar istället om att faktiskt stoppa ett överaktivt immunförsvar”

NextCell Pharma är ett cellterapibolag i klinisk fas II med den ledande läkemedelskandidaten, ProTrans™, en behandling av diabetes typ-1. Baserat på NextCells innovativa selektionsalgoritm utvärderas avancerade cellterapier för autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd. Ytterligare två projekt drivs parallellt där ett är i preklinisk fas och ett är redo för att ansöka om en första klinisk prövning. NextCell äger också Nordens största stamcellsbank Cellaviva.

Skribent: Eva Rydinger

Besök hemsidan för mer information om NextCell Pharma.

Kommentera