Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

Bioactive Bone Substitutes utvecklar framtidens syntetiska benfyllnadsmaterial

Teckningsperiod 2 juni 2020 - 16 juni 2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, är ett finskt medicinteknikbolag som har utvecklat ett innovativt syntetiskt bioaktivt bentransplantatssubstitut. Artebone är en pasta i en fylld och användningsklar spruta som injiceras till patienter med benskador eller benläkningsproblem. Produkten kan bidra till att revolutionera den växande marknaden för syntetiska benfyllnadsmaterial.

En nyckelkomponent i Artebone är en proteinfraktion från renben. Renars skelett har en mycket god tillväxtförmåga, vilket beror på att rena fäller sina horn och utvecklar nya horn varje år, vilket ställer krav på ett starkt bentillväxtprotein. En viktig komponent i Artebone är därför bentillväxtprotein från just renar.

Artebone består av en användningsklar och lätthanterlig spruta som är enkel för kirurger att använda utan att behöva blanda material, fylla instrument eller göra andra förberedelser inför användningen. Artebone kräver dessutom enbart ett ingrepp jämfört med flera konkurrerande metoder som kräver två eller fler ingrepp. Artebone har dessutom en konkurrenskraftig prisnivå. Produkten är biologiskt nedbrytbar och försvinner efter drygt tolv veckors från kroppen i takt med att den ersätts av patientens egen bentillväxt.

–Benskador behandlas i dagsläget i huvudsak genom att en ortoped transplanterar ben från en annan del av patientens kropp. Patienten behöver då genomgå två kirurgiska ingrepp, vilket är kostsamt och kan medföra stor risk för smärta och komplikationer. På senare år har därför allt fler syntetiska benfyllnadsmaterial utvecklats. Efterfrågan på syntetiska benfyllmadsmaterial som är kostnadseffektivt, säkert och samtidigt minskar risken för skador är hög. Vår innovation Artebone uppfyller alla dessa tre kriterier, säger Ilkka Kangasniemi, vd på BBS.

En stabil och växande global marknad

Den globala marknaden för syntetiska benfyllnadsmaterial beräknas vara värd 2 miljarder dollar. Marknaden befinner sig dessutom under tillväxt eftersom andelen äldre befolkning ökar i stort sett samtliga världens länder.  Marknaden för syntetiska benfyllnadsmaterial är stabil och i princip konjunkturoberoende och behovet av attraktiva syntetiska alternativ finns över hela världen.

–I drygt sextio procent av de ortopediska operationer där man skulle kunna ha använt syntetiska benfyllnadsmaterial används i dagsläget patientens egen benmaterial. Ytterligare en faktor som talar för en stark tillväxt på den här marknaden är att många länder ser ett ökat behov av kostnadseffektiva och säkra alternativ till patientens egen benråvara i takt med att Coronapandemin och dess efterdyningar bidrar till en tuffare ekonomisk situation i sjukvården. Här är vi väl positionerade eftersom Artebone är ett mycket kostnadseffektivt alternativ, säger Ilkka Kangasniemi.

Räknar med marknadsintroduktion i början av 2021

Artebone har genomgått och passerat alla nödvändiga kliniska tester och slutförande av CE märkning inför försäljningsstart i Europa pågår.  Bolaget har även lämnat in en ansökan till FDA för att så småningom kunna bearbeta den nordamerikanska marknaden. Så snart CE-märkningen är godkänd planerar BBS att inleda produktionen i bolagets egen produktionsanläggning i Reisjärvi i norra Finland.

–Vi räknar med att lansera Artebone på den globala marknaden i början av 2021. Vi genomför nu en nyemission eftersom vi arbetar med att bygga upp en marknadsavdelning och att etablera vår produktionsanläggning, säger Ilkka Kangasniemi.

–Framöver ser vi många intressanta tillämpningsområden för Artebone. Det kan exempelvis användas vid ryggradskirurgi, vilket är ett stort marknadsområde. Det kan även användas i kombination med metalliska implantat, säger Ilkka Kangasniemi.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj grundades 2003 av ortopediprofessor Pekka Jalovaara och Elecster-grundaren Tuomo Halonen. Bolaget grundar sig på forskning från Uleåborgs universitet. Företaget har sitt huvudkontor i finska Oulu. Bolaget är sedan februari 2018 noterat på Stockholmsbörsen och på Helsingforsbörsen. I slutet av maj 2020 inledde BBS-Bioactive Bone Substitutes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 5,5 miljoner euro.

Teckningsperiod 2 juni 2020 – 16 juni 2020

Besök hemsidan för mer information om BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Friskrivning från ansvar: Denna artikel är information från Talks Studios kund med reservation för ev. tryck & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehål, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera