Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

”Aegirbio gör nu en IPO på 15 miljoner kronor inför den planerade noteringen på First North den 26 juni”

Biologiska läkemedel är ett av Life Science sektorns snabbast växande segment. En avgörande faktor för att maximera effekten och minimera risken för allvarliga biverkningar med biologiska läkemedel är att doseringen individanpassas. Det Lundabaserade medtechbolaget AegirBio har utvecklat en innovativ och beprövad metod för individanpassad läkemedelsdosering som hösten 2019 lanserades på en marknad som årligen omsätter drygt 600 miljoner USD.

AegirBio ägs gemensamt av LifeAssays och San Diego-bolaget Abreos Biosciences. Bolaget grundades i syfte att använda moderbolagens respektive styrkor för att förbättra doseringen av biologiska läkemedel. AegirBios testplattform baseras på moderbolaget LifeAssays egenutvecklade teknologiplattformMagnetoImmunoAssay (MIA). Plattformen möjliggör snabba och tillförlitliga blodanalyser inom såväl human- som veterinärmedicin.

–Vi använder Abreos Biosciences Veritopmolekyler för att fastställa koncentrationen av biologiska läkemedel i en patient genom blodprov. I arbetet med att analysera blodprovet använder vi LifeAssays MagniaReader, en plattform för tester utförda på vårdenheter och i laboratoriemiljö, och QDA som utvecklas för användning i hemmet, säger Martin Linde, vd på AegirBio.

Kombinationen av bolagens tekniker gör att AegirBio redan tidigt i behandlingen kan fastställa varje patients optimala läkemedelsdosering. Det resulterar i att sjukvården spar tid och resurser samtidigt som patientens risk för svåra biverkningar minimeras.

Ett stort antal doseringssystem lanseras under de kommande åren

Förskrivningen av biologiska läkemedel, som bland annat används för att behandla MS och olika typer av cancer, ökar stadigt i stora delar av världen och kommer sannolikt att fortsätta öka i takt med att världens befolkning blir allt äldre. Eftersom en individbaserad dosering är helt avgörande för att minska risken för allvarliga biverkningar så är behovet av ett beprövat och tillförlitligt doseringssystem stort.

–Vi har redan lanserat vårt första doseringssystem för patienter som lider av MS och använder läkemedlet Tysabri. I pipeline har vi ett stort antal doseringssystem för olika typer av biologiska läkemedel, ambitionen är att lansera mellan ett och två system per år, säger Martin Linde.

Antikroppstester för Covid-19 virus

AegirBios teknik kan även användas för att utveckla antikroppstester mot bakterier och virus.  Antikroppstestet kan användas för att avgöra om en individ är immun mot Covid-19 viruset, en typ av test som Martin Linde förutspår en långsiktig global efterfrågan på.

Enligt Bradley Messer, CTO på AegirBio och tillika vd för Abreos Bioscience, skulle Aegirbios tester mycket väl kunna avgöra immunitet mot Covid-19 på ett mer tillförlitligt vis än de tester som finns tillgängliga idag. Aegirbio har därför lämnat in en ansökan till den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av ett antikroppstest baserat på Aegirbios Veritopmolekyler.

Aegirbio noteras på First North den 26 juni 2020.

–Vi är definitivt ett av den svenska life science marknadens intressantaste bolag, inte minst eftersom bolaget har passerat de riskfyllda FoU-faserna och nu befinner sig i en spännande kommersialiseringsfas. Vår första produkt lanserades i USA hösten 2019 och vår målsättning är att lansera den även på den europeiska marknaden under 2021. Vi räknar med att bolaget kommer att uppnå flera avgörande genombrott det kommande året, säger Martin Linde.

Hög potential och flera genombrott på gång

–Bolagets lönsamhet kommer att förbättras avsevärt för varje läkemedel som lanseras. Vi räknar också med att kunna identifiera fler intressanta närliggande tekniker som kan kombineras med vår teknik, vilket skapar goda förutsättningar för partnerskap med och förvärv av andra innovativa medtechbolag framöver. Potentialen för AegirBios teknologi är sammanfattningsvis mycket hög. De närmaste kvartalen kommer att bli en intensiv och händelserik period av intressanta genombrott, säger Martin Linde.

Fakta: AegirBio är ett Lundabaserat medtechbolag som utvecklar träffsäkra tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri. Aegirbio noteras på First North den 26 juni 2020.

Besök hemsidan för mer information om Aegirbio AB.

Kommentera